Laddar Events
Datum: 5 februari
Tid: 19:00 - 20:00

Årsmöte Unga Aktiesparare Karlskrona

Varmt välkommen till Årsmöte 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Motioner mejlas till: karlskrona@ungaaktiesparare.se

Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:

• Mötet öppnas
• Val av mötesordförande
• Val av sekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare vid mötet
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023
• Val av lokalavdelningsordförande för verksamhetsåret 2024
• Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
• Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
• Val av revisor
• Propositioner från lokalavdelningsstyrelsen
• Behandling av inkomna motioner
• Övriga frågor
• Mötet avslutas

Anmäl dig med EN biljett nedan.

Hör av er till ordförande Albin Jerse vid eventuella frågor. Karlskrona@ungaaktiesparare.se

Varmt välkomna, hoppas vi ses!

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar