Laddar Events
Datum: 4 februari
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: Ekonomikum

Årsmöte – UA Uppsala

Varmt välkommen till Årsmöte 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till uppsala@ungaaktiesparare.se

UA Uppsala söker även medlemmar som vill engagera sig genom att gå med i styrelsen.

Om Unga Aktiesparare

Vi i Unga Aktiesparare hjälper våra medlemmar att spara och investera smartare. Genom utbildningar, events, tidningar, rabatter och mycket mer får du som medlem lära dig mer om finansmarknaden och hur du investerar. Vi utbildar våra medlemmar genom den lokala verksamheten som är spridd över hela landet, fördelat på fem regioner och cirka 50 lokalavdelningar, från Luleå i norr till Höllviken i söder. Att engagera sig i en lokalavdelning ger ovärderliga kontakter och erfarenheter inför framtiden.

Din roll i styrelsen

Som styrelsemedlem är du med och planerar och genomför event, utbildningar och andra träffar som vi anordnar. Du får vara med och representera UA på de mässor, evenemang och företagsträffar vi deltar vid, samtidigt som du har möjlighet att få jobba med sponsring, samarbeten och därmed skapa betydelsefulla kontakter för den lokala avdelningen. Som styrelsemedlem får du tillgång till ett värdefullt kontaktnät genom att träffa likasinnade medlemmar över hela landet på de centrala event som anordnas av förbundet. Ditt engagemang ger dig dessutom stora möjligheter att utvecklas i ditt eget sparande samtidigt som du får erfarenhet av att leda och organisera events och utbildningar.

Din profil

Vi söker dig mellan 15-28 år som har ett intresse för aktier och privatekonomi. Vi har inga specifika kunskapskrav utan värdesätter engagemang och intresse högst. Du behöver kunna närvara fysiskt minst några gånger i månaden på de träffar och möten vi anordnar samt delta i de forum vi använder för kommunikation över internet. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för att coacha och inspirera andra till att börja spara och att du gillar att nätverka och anordna träffar och aktiviteter.

Ansökan ska innehålla:

• CV

• Personligt brev som inkluderar: 1) hur du vill vara med och utveckla lokalavdelningen, 2) varför du brinner för att hjälpa unga till att börja spara, samt 3) beskrivning av ditt drömevent som du vill genomföra.

Skicka in din ansökan absolut senast (gärna tidigare) 2024-01-29. Maila ditt CV + personligt brev till uppsala@ungaaktiesparare.se. Styrelseledamöter kommer att utses på UA Uppsalas årsmöte den 2024-02-04.

Välkommen med din ansökan!

Praktisk info

När ska jag ansöka?: Skicka in din ansökan senast 2024-01-29
Hur ansöker jag?: Maila ditt CV + personligt brev till uppsala@ungaaktiesparare.se

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av avdelningsordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande

§ 9 Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen och suppleanter

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Förslag från avdelningsstyrelsen

§ 12 Val av kongressombud

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Nästa styrelsemöte

§ 15 Mötet avslutas

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Zeb Billborn

    zeb.billborn@gmail.com