Årsmöte – UA Uppsala

Ekonomikum, Uppsala

Varmt välkommen till Årsmöte 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer.…

Gratis

UA Uppsala – Extrainsatt årsmöte

Ekonomikum, Uppsala

UA Uppsala bjuder in till ett extrainsatt årsmöte. Mötet äger rum på Ekonomikum den 1 oktober klockan 18.00. Förslag till dagordning: §1 Mötets öppnande §2…

Gratis