Laddar Events
Datum: 1 oktober, 2023
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: Ekonomikum

UA Uppsala – Extrainsatt årsmöte

UA Uppsala bjuder in till ett extrainsatt årsmöte. Mötet äger rum på Ekonomikum den 1 oktober klockan 18.00.

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§5 Godkännande av dagordning

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§9 Val av avdelningsordförande

§10 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§11 Val av valberedning

§12 Förslag från avdelningsstyrelsen

§12 Behandling av inkomna motioner

§13 Övriga frågor

§14 Nästa styrelsemöte

§15 Mötet avslutas

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Zeb Billborn

    zeb.billborn@gmail.com

Biljetter

Siffrorna nedan inkluderar biljetter till detta evenemang som redan finns i din varukorg. Genom att klicka på "Hämta biljetter" kan du redigera eventuell befintlig deltagarinformation samt ändra antalet biljetter.
Biljetter är inte tillgängligt eftersom detta event har passerat.