Laddar Events
Datum: 10 januari
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: SWECO Falun

Varmt välkomna till Unga aktiesparare Dalarnas årsmöte 2024. Årsmötet äger rum på SWECO i Falun samt digitalt via Google Meets.

Alla medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt till lokalavdelningens årsmöte. Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. En motion som gäller stadgeförändringar ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

För att delta på årsmötet måste du anmäla dig till aktiviteten här på hemsidan, länk till Google Meet kommer att mejlas ut till de som anmält sig.

Valberedningen kommer att framlägga ett förslag till lokalavdelningsstyrelse och revisorer inför årsmötet. Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan ordinarie årsmöte. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till dalarna@ungaaktiesparare.se

Föredragningslistan för årsmötet och punkter som ska behandlas är följande:

– val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

– fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

– styrelsens verksamhetsberättelse

– revisorsberättelse

– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– bestämmande av antalet styrelseledamöter, dock minst tre och maximalt nio

– val av lokalavdelningsordförande

– val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen

– fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet

– bestämmande av om föreningen ska välja revisor eller inte

– val av revisor om sådan ska utses

– val av valberedning

– förslag från lokalavdelningsstyrelsen

– Inkomna motioner

– övriga frågor

Denna aktivitet är endast för medlemmar.

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Linus Jon Lokgård - Styrelseordförande , Falun/Dalarna

    linuslokgard16@gmail.com

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar