Laddar Events
Datum: 31 januari
Tid: 18:00 - 20:00

Välkommen till årsmöte 2024 med UA Västerås!

Välkommen till UA Västerås årsmöte 2024!

Här har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd och framföra åsikter.

Årsmötet hålls den 31 Januari 18.00 i Västerås, exakt plats skickas ut vid anmälan

Det står varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till vasteras@ungaaktiesparare.se

Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:

• Mötet öppnas
• Val av mötesordförande
• Val av sekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare vid mötet
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023
• Val av lokalavdelningsordförande för verksamhetsåret 2024
• Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
• Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
• Val av revisor
• förslag från lokalavdelningsstyrelsen
• Behandling av inkomna motioner
• Övriga frågor
• Mötet avslutas

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Hoppas vi ses!

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Carl Alexander Lindblom - Vice ordförande UA Västerås , Västerås

    Alexander.lindblom0111@gmail.com