Laddar Events
Datum: 8 februari
Tid: 18:00 - 19:30

Årsmöte Göteborg väst/syd/öst 2024

Viktig information inför Lokalavdelningens Årsmöte!

Vi välkomnar alla medlemmar till det kommande årsmötet! Här är några nyckelpunkter att notera:

 1. Yttrande- och Förslagsrätt: Alla medlemmar har rätt att yttra sig och lämna förslag.
 2. Motioner: För att dina motioner ska behandlas, skicka dem till styrelsen senast sex dagar före årsmötet. För stadgeförändringar, skicka motioner minst en månad i förväg.
 3. Anmälan till Möte: Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet här på hemsidan.
 4. Nomineringar: Du kan nominera kandidater till styrelsen och revisorerna. Skicka dina nomineringar till goteborg@ungaaktiesparare.se senast sex dagar före mötet.

Agenda för Årsmötet:

 • Val av mötesfunktionärer och rösträknare
 • Kontroll av mötets lagenlighet
 • Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsrapport
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av styrelsestorlek
 • Val av styrelseordförande och styrelsemedlemmar
 • Hantering av ekonomi
 • Beslut om revisor
 • Val av valberedning
 • Behandling av styrelsens förslag
 • Diskussion kring inkomna motioner
 • Övriga frågor

Observera att detta möte är exklusivt för medlemmar. Vi ser fram emot din medverkan och dina bidrag!

Kontaktpersoner:

 1. Avatar

  Felicia Söderqvist - Ledamot , Göteborg

  felicia.soderqvist@gmail.com
 2. Avatar

  Linus Karl Stefan Melin - Styrelseordförande , Göteborg

  linus.melin@outlook.com

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar