Excelutbildning – Grund

Luleå Tekniska Universitet, A108, Luleå

UA Luleå kommer hålla en excelutbildning med fokus på excel-funktioner och snabbkommandon! Utbildningen kommer vara praktisk där du själv får öva på givna uppgifter, ta…