Årsmöte Unga Aktiesparare Karlskrona

Borgmästarkajen 2, Karlskrona

Varmt välkommen till Årsmöte 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Motioner mejlas till: karlskrona@ungaaktiesparare.se Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:…

Gratis