Laddar Events
Datum: 20 september, 2023
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: Odengatan 83

UA Stockholm Nord – Extrainsatt årsmöte

UA Stockholm Nord bjuder in till ett extrainsatt årsmöte. Mötet äger rum på Bröd och Salt Odengatan 83 den 20 september klockan 18.00.

 

Förslag till dagordning:

1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§5 Godkännande av dagordning

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§9 Val av avdelningsordförande

§10 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§11 Val av valberedning

§12 Förslag från avdelningsstyrelsen

§12 Behandling av inkomna motioner

§13 Övriga frågor

§14 Nästa styrelsemöte

§15 Mötet avslutas

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar