Laddar Events
Datum: 12 mars
Tid: 18:00 - 19:00

Lär dig analysera serieförvärvare med Zino Ricciuti

En föreläsning om serieförvärvare där vi kommer svara på frågorna:

  • Vad är en serieförvärvare?
  • Vad utmärker de som överpresterat på börsen?
  • Hur analyserar man dem?

Zino Engdalen Ricciuti är aktieanalytiker på Handelsbanken och täcker bland annat serieförvärvarna Addtech, Bergman & Beving, Indutrade, Lagercrantz och Lifco

 

Här är länken till eventet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Nzg1NjcyMjMtODI5ZC00OTAzLTkwNWItNzllMzE2ZTNlNzcy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%225dd0180b-a4c5-4abb-a931-86941ceab3d7%22,%22Oid%22:%2233b61a85-f5d7-4b0f-a461-d739a41f3f18%22%7D

 

 

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar