Laddar Events
Datum: 20 maj
Tid: 12:00 - 13:00

Extra insatt årsmöte, Örebro

Unga aktiespararna i Örebro håller extra insatt årsmöte. Mötet kommer ske på Zoom och länk skickas ut inför till de som anmält sig.

Dagordning Årsmöte

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av mötesordförande,
 • 4 Val av sekreterare
 • 5 Val av protokolljusterare
 • 6 Val av rösträknare
 • 7 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av dagordning
 • 9 Revisorsberättelse för 2023
 • 10 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • 13 Val av avdelningsordförande
 • 14 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • 15 Lokalavdelning beslutar om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet
 • 16 Val av lekmannarevisor
 • 17 Förslag från avdelningsstyrelsen
 • 18 Behandling av inkomna motioner
 • 19 Övriga frågor
 • 20 Nästa styrelsemöte
 • 21 Avsluta möte

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt. Anmäl dig med EN biljett nedan.

Kontaktpersoner:

 1. Avatar

  Anton Nils Carl Ståhl

  antonstahl2006@gmail.com
 2. Avatar

  Leon Karlsson

  leon.karlsson@gmail.com