Laddar Events
Datum: 24 januari
Tid: 18:00 - 20:00

Årsmöte, Lokalavdelning Stockholm Väst

Här får du som är medlem i lokalavdelning Stockholm Väst en chans att yttra dig kring styrelsens arbete under det gånga året. På årsmötet bestäms även styrelsens utförande för kommande år samt val av ledamöter, suppleanter och valberedning.

Som medlem i lokalavdelning Stockholm Väst så har du rätt att inkomma med förslag och motioner. Detta gör du genom att mejla till stockholmvast@ungaaktiesparare.se som sedan behandlas under årsmötet. Tänk på att motioner ska inkomma i god tid för att kunna behandlas korrekt.

Yttranderätt har endast medlemmar i lokalavdelning Stockholm Väst om inte ombud meddelats.

Under kvällen så bjuds det på lite snacks och dryck.

Vid frågor kan Miqdad nås på 0737847726.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av avdelningsordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande

§ 9 Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen och suppleanter

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Förslag från avdelningsstyrelsen

§ 12 Val av kongressombud

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Nästa styrelsemöte

§ 15 Mötet avslutas

Kallande till årsmötet är Ordförande Miqdad Chowdhury med sittande styrelse.

Välkommen!

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Miqdad Chowdhury - Ordförande , UA Stockholm Väst

    miqdad.chowdhury@gmail.com

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar