Laddar Events
Datum: 27 januari
Tid: 15:00 - 17:00

Årsmöte 2024 – UA Växjö

Varmt välkomna till Unga Aktiesparare Växjös årsmöte den 27 januari 2024

Härmed kallas du som medlem till årsmötet för Unga Aktiesparare Växjö, för att välja en ny styrelse för verksamhetsåret 2024. För att delta på årsmötet måste du anmäla dig här. på hemsidan.

Observera att endast registrerade medlammar har rösträtt på årsmötet. Det innebär att du måste kunna visa upp ditt melemsnummer för att kunna delta i omröstningen. Motioner skall vara oss tillhanda senast 6 daga innan årsmötet äger rum! Dem skickas till vaxjo@ungaaktesparare.se

Följande dagordning kommer att användas vid mötet: 

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare tillika rösträknare vid mötet

§4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§5 Godkännande av dagordning

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023

§7 Revisionsberättelse

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Bestämmande av antal styrelseledamöter

§10 Val av avdelningsordförande

§12 Frågor om egen ekonomisk förvaltning

§13 Val av revisor

§14 Val av valberedning

§15 Val av kongressombud

§16 Förslag från avelningsstyrelsen

§17 Behandling av inkomna motioner

§18 Övriga frågor

§19 Nästa styrelsemöte

§20 Mötet avslutas

 

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Albin Bardh - Ordförande , Växjö

    Albin.Bardh@gmail.com