Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Årsmöte – UA Uppsala

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Varmt välkommen till Årsmöte 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer.…

Gratis