UA-Akademin Grundkurs – Lär dig köpa aktier & fonder

Textile fashion center, Borås

UA-Akademin kommer till Borås! Kom till UA-Akademins grundutbildning och lär dig köpa aktier och fonder. UA-Akademin har utbildat unga sen 2008 och vi är stolta…

Gratis

Årsmöte Borås 2024

Digitalt, sändningslänk mailas ut

Varmt välkommen till Årsmöte 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan…

Gratis

Bolagsbesök på Enrad

Enrad, Borås

Enrad är noterade på Spotlight Stock Market och utvecklar, producerar och säljer kylaggregat och värmepumpar för drift med naturliga köldmedier. Enrad är en av Europas…

Gratis