Terms of Service

Unga Aktiesparares webbplats finns till för Unga Aktiesparares och Aktiespararnas medlemmar och andra aktie- och fondintresserade personer.

Upphovsrätt
Innehållet på Unga Aktiesparares webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte ändra, kopiera, vidareförmedla, publicera, licensiera eller skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Materialet får ej användas i konkurrerande syfte.

Det går bra att citera materialet och då ska källa anges. Om du är osäker, kontakta oss gärna och fråga.

Dataskyddsförordningen
De uppgifter du anger när du anmäler dig som användare eller medlem lagras i Aktiespararnas/Unga Aktiesparares dataregister tillsammans med den information du laddar upp och skriver in. Vi lagrar också statistik och trafikinformation som uppkommer när du använder vår webbplats.

Länkning
Företag och privatpersoner får inte utnyttja Unga Aktiesparares varumärke eller webbplats i eget vinstsyfte.

Kontakta medlemmar
Det är inte tillåtet att använda Unga Aktiesparares webbplats för att kontakta våra användare i syfte att marknadsföra produkter och tjänster. Unga Aktiesparare säljer heller inte kontaktinformationen till tredje part.

Villkor för medlemsskap
För Unga Aktiesparares medlemmar gäller följande medlemsvillkor:
Medlemskapet börjar gälla från den dagen då din betalning för medlemskapet registreras hos oss. Du får information om inloggningsuppgifter via den mejl du valt att registrera.

Medlemskapet enligt detta avtal gäller, om parterna inte kommit överens om annat, under en tid av ett (1) år från den dagen betalningen registrerat hos oss. 30 dagar före medlemskapets slut får medlemmen en påminnelse om att medlemskapet löper ut. Förlängs inte medlemskapet kommer det automatiskt att upphöra. Unga Aktiesparare har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet.

Ångerrätt 
Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp inom 14 kalenderdagar (minst 7 arbetsdagar).  I sådant fall måste du meddela oss antingen muntligen eller skriftligen. Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss på följande adress: Unga Aktiesparare Sveavägen 151, 113 89 Stockholm. Ångerfristen börjar löpa den dag avtalet ingås. Om du loggar in på “mina sidor” under ångerfristen så gäller inte längre ångerrätten.

Klagomål
Om du har klagomål ska du vända dig till: Unga Aktiesparare Sturegatan 15, 114 36 Stockholm

Telefon: 08-30 00 35

Mailadress: info@ungaaktiesparare.se

Unga Aktiesparares Integritetspolicy

Mer information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi hanterar dessa finner du i vår integritetspolicy här

Uppdaterad 2019-03-06

Vid frågor kontakta:

VD

Henrik Johansson

08-30 00 35

henrik.johansson@ungaaktiesparare.se