Årsstämma 2024

Mittuniversitetet, Sundsvall, Sundsvall

UA Sundsvall bjuder in till årsmöte – startskottet för 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet.Det står även varje medlem fritt att nominera…

Gratis