Laddar Events
Datum: 11 juli, 2023
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Digitalt

UA Malmö – Extrainsatt årsmöte

UA Malmö bjuder in till ett extrainsatt årsmöte. Mötet äger rum på Microsoft Teams den 11 juli klockan 19.00. Ta chansen att göra din röst hörd eller engagera dig i UA Malmö.

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av mötesordförande

§4 Val av sekreterare

§5 Val av protokolljusterade

§6 Val av rösträknare

§7 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

§8 Godkännande av dagordning

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

§10 Revisorsberättelse för 2023

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§13 Val av avdelningsordförande

§14 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§15 Val av valberedning

§16 Val av kongressombud

§17 Val av lekmannarevisor

§18 Lokalavdelningen beslutar om att överlåta ekonomisk förvaltning till förbundet

§19 Förslag från avdelningsstyrelsen

§20 Behandling av inkomna motioner

§21 Övriga frågor

§22 Nästa styrelsemöte

§23 Avslutande av möte

 

Skicka in motioner till malmo@ungaaktiesparare.se senast 8 juli.

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Max Hugo Palle Hertzberg - Suppleant i valberedningen & Styrelseledamot i UA Malmö , Eslöv/Malmö

    hugohertzberg1@gmail.com

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar