Laddar Events
Datum: 17 maj
Tid: 14:30 - 18:00

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi.

Visionen är att öka patientsäkerheten genom att stärka kompetensen inom kirurgin samt skapa förutsättningar för bättre behandlingar.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska vara upptagen som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2023, och (ii) senast den
11 maj 2023 anmäla sig per post till Surgical Science Sweden AB (publ), Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller
via e-post till lena.emilsson@surgicalscience.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande
fall uppgift om ombud.

Har du övriga frågor får du gärna kontakta oss på goteborg@ungaaktiesparare.se

Hoppas vi ses på stämman!

Kontaktpersoner: