Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

UA Halmstads årsmöte 2024 | Välkommen!

Medborgarskolan Halmstad Skolgatan 5, Halmstad

Varmt välkommen till UA Halmstads Årsmöte 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. En motion som gäller stadgeförändringar ska vara lokalavdelningsstyrelsen…

Årsmöte 2024

Sal 5C 337, Karlstad Universitet Universitetsgatan 2, Karlstad

Varmt välkommen på UA Värmlands årsmöte 2024. Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och…

Gratis