Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Årsmöte Unga Aktiesparare Luleå 2024

Luleå Tekniska Universitet Universitetsvägen 4, Luleå

Varmt välkommen till Årsmöte 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. En motion som gäller stadgeförändringar ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast…

Gratis

Årsstämma – Unga Aktiesparare Östersund

Digitalt, sändningslänk mailas ut

UA Östersund bjuder in till årsmöte – startskottet för 2024! Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Det står även varje medlem fritt att…

Gratis