Investor Årsstämma 2024

China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm

Investor AB håller sin årsstämma 2024 i Stockholm. Många inom UA har visat intresse att närvara och därför har vi beslutat (för dem som vill)…